Amnell-Holzhäuser Elina

Förvaltningsdirektör

Tel 0440555216

Tel 0440555216

elina.amnell@loviisa.fi

Lovisa stad, Rådhuset

07900