Drabarz Malgorzata

Städare

malgorzata.drabarz@loviisa.fi

Lovisa stad, Centralen för bildning och välfärd

Karlskronabulevarden 8 07900 LOVISA