Fagerudd Hanna

Klasslärare

Tel 0406805961

hanna.fagerudd@edu.loviisa.fi

Lovisa stad Generalshagens skola

Drottninggatan 21 07900 Lovisa