Henriksson Eija

Ekonomiplanerare

Tel +358407790428

eija.henriksson@loviisa.fi

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur, Tekniska enhetens kansli