Hoff Sofia

Chef för småbarnspedagogik

Tel 0443493132

Tel 0443493132

sofia.hoff@loviisa.fi

Lovisa stad, Centralen för bildning och välfärd

Karlskronabulevarden 8 07900 LOVISA