Jokela Tanja

Lantmäteriingenjör

Tel 0440555237

Tel 0440555237

tanja.jokela@loviisa.fi

Lovisa Stad Centralen för näringsliv och infrastruktur

Östra Tullgatan 17 07900 Lovisa