Jokela Tanja

Tel Telefontid må och to 9-11

Tel +358440555237

tanja.jokela@loviisa.fi

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur, Stadsplaneringsenheten