Lemmelä Jukka

Tel +358503827553

jukka.lemmela@loviisa.fi

Enhet: Landsbygdsväsendet, Stadskanslicentralen