Lemmelä Jukka

Landsbygdsombudsman

Tel +358 50 382 75 53

jukka.lemmela@loviisa.fi

Enhet: Centralen för näringsliv och infrastruktur, Landsbygdsväsendet