Lindholm Glenn

Klasslärare

glenn.lindholm@edu.loviisa.fi

Lovisa stad Lovisanejdens högstadium

Brandensteinsgatan 27 B 07900 Lovisa