Mickos Danielle

Park- och trädgårdsarbetare

Tel 0440555906

danielle.mickos@loviisa.fi

Tekniska centralen, Depå

Borgågatan 11 07900 Lovisa