Oker-Blom Jan D.

Stadsdirektör

Tel 0405517551

jan.d.oker-blom@loviisa.fi

Lovisa stad, Rådhuset

07900