Pihlaja Sirpa

Kommunikationssekreterare

Tel 0403552410

sirpa.pihlaja@loviisa.fi

Lovisa Stad, Centralen för näringsliv och infrastruktur

Degerbygatan 21 07900 LOVISA