Puurtinen Birgitta

Skolgångshandledare

birgitta.puurtinen@edu.loviisa.fi

Lovisa stad Generalshagens skola

Drottninggatan 21 07900 Lovisa