Puurtinen Ida

Förskollärare

ida.puurtinen@edu.loviisa.fi

Lovisa stad Generalshagens skola

Drottninggatan 21 07900 Lovisa