Salminen Peter

Specialklasslärare

Tel 0405550537

peter.salminen@edu.loviisa.fi

Lovisa stad Generalshagens skola

Drottninggatan 21 07900 Lovisa