Silvennoinen Marit

Skolgångshandledare

marit.silvennoinen@edu.loviisa.fi

Lovisa stad Generalshagens skola

Drottninggatan 21 07900 Lovisa