Stengård Synnöve

Skolgångshandledare

synnove.stengard@edu.loviisa.fi

Lovisa stad Lovisanejdens högstadium

Brandensteinsgatan 27 B 07900 Lovisa