Stenman Tara

Skolcoach

tara.stenman@edu.loviisa.fi

Loviisan kaupunki Harjurinteen koulu

Bangatan 1 07900 Lovisa