Suvisaari Jouni

Park- och trädgårdsarbetare

jouni.suvisaari@loviisa.fi

Tekniska centralen, Depå

Borgågatan 11 07900 Lovisa