Taskinen Riikka

Park- och trädgårdsarbetare

Tel 0440555905

riikka.taskinen@loviisa.fi

Tekniska centralen, Depå

Borgågatan 11 07900 Lovisa