Wiklund Nina

Kultur- och turismkoordin.

Tel 0440555234

Tel 0440555234

nina.wiklund@loviisa.fi

Lovisa stad, Centralen för bildning och välfärd

Karlskronabulevarden 8 07900 LOVISA