15 nya bostäder när serviceboendet Onnela-Lyckan utvidgas

Palvelutalo Onnela Pernajassa

En splitterny utvidgning av serviceboendet Onnela-Lyckan byggs där Hemgården en gång stod. Den nya byggnaden i Pernå kyrkoby planeras vara klar i juli 2020.

Projektet är aktuellt näringslivs- och infrastrukturnämnden den 28.2.

Enligt arkitektbyrå Arcadia Oys plan får den nya byggnaden en våningsyta på 1 185 kvadratmeter. Byggnaden omfattar 15 bostäder på 25 kvadratmeter var, ett servicekök och en matsal som ska tjäna även Kyrkoby skola.

(klicka på bilderna för att förstora dem)

I det nya huset kommer det även att finnas en bastuavdelning, personalens lokaler och en korridor som länkar samman det gamla och det nya huset. Dessutom får nybyggnaden en gård. De bärande ytterväggarna byggs av element i massivträ och byggnaden värms upp med jordvärme.

Även serviceboendet Onnela-Lyckans nuvarande byggnad förnyas. När matsalen och köket flyttar till nybyggnaden får man plats för en bostad till.

Kostnadsförslaget för projektet är enligt Polartek Oy sammanslagt 3 050 000 euro för nybyggnaden och 97 000 euro för förändringarna i den nuvarande byggnaden. Projektets entreprenadform är uppdelad totalprisentreprenad, vilket gör det möjligt för lokala företag att delta i anbudsförfarandet.

I ärendet som är på näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista den 28.2.2019 bedöms den nya byggnaden vara klar i början av juli 2020. Efter det tar man itu med den nuvarande byggnaden, som bedöms vara klar den 1.11.2020.