Aktuell coronavirussituation i Lovisa och Lappträsk

koronavirus coronavirus

Lovisa och Lappträsk hör tillsvidare till epidemins basnivå. Efter midsommaren har dock antal smittfall ökat. Inom de senaste två veckorna har 19 nya fall av coronavirusinfektion konstaterats, flera tiotals har exponerats för coronavirus.

Kommuninvånare uppmanas gå på coronavirustest även vid mycket lindriga symptom.

De restriktioner som regionförvaltningsverket i Södra Finland ålagt är inte längre i kraft i Lovisa och Lappträsk område. Vi ber dock kommuninvånare att ägna extra uppmärksamhet åt ett hälsosäkert beteende. Vi rekommenderar att munskydd användas i alla sådana situationen där det är svårt att undvika närkontakt. Vi rekommenderar även att säkerhetsavstånd i mån av möjlighet iakttas.

Vid användningen av kundlokaler av olika slag – även vid offentliga tillställningar – ska man dock fortfarande iaktta de allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

  • kunderna ska erbjudas möjlighet att rengöra eller desinficera händerna
  • kundplatserna ska fördelas så glest som möjligt
  • rengörandet av lokalerna och ytorna effektiveras
  • kunderna ska ges anvisningar om sådana goda tillvägagångssätt med vilka hälsosäkerheten förbättras.

Aktuell information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset www.loviisa.fi/sv/coronavirus.