Ambulansstationen i Gammelby blir färdig i maj

Vid den kommande ambulansstationen i Gammelby i Lovisa framskrider byggarbetet väl. Stationen tas i bruk i medlet av maj 2019. Målet är att den anslutningsparkering som byggs i samband med ambulansstationen blir klar samtidigt.

Ambulansstationen blir en bas för Östra Nylands räddningsverks ambulanser mellan Lovisa och Borgå. I byggnaden finns förutom ett garage även ett kök, ett vardagsrum och duschar för förstavårdspersonalen. På tomten borras en jordvärmebrunn, med vilken byggnaden kommer att värmas upp.

Detta garage rymmer även en större bil. Bild från bygget i slutet av mars 2019.

Stationen tas enligt nuvarande plan i bruk den 15.5.2019. Tilläggs- och förändringsarbeten har förlängt byggtiden med cirka två veckor. För stationsbyggnaden reserverades cirka 450 000 euro och kostnadsberäkningen har hållit. Östra Nylands räddningsverk hyr den färdiga fastigheten av Lovisa stad.

Även byggandet av den anslutningsparkeringsplats som byggs mellan ambulansstationen och motorvägen går som planerat. Parkeringsplatsen tjänar särskilt de invånare som använder de bussturer som trafikerar längs motorvägen.

Intill depån byggs en anslutningsparkering särskilt för dem som använder snabbturshållplatserna vid motorvägen. Bild från slutet av mars.