Ansök om kulturbidrag

Välfärdsnämnden i Lovisa stad har beslutat att dela ut sammanlagt 36 000 euro i bidrag till kulturföreningars verksamhet och projekt. Ansökningstiden tar slut den 1.4.2019.

Kulturbidrag ansöks med en särskild ansökningsblankett. Blanketten och mer information om hur du går tillväga hittar du på stadens kulturtjänsters webbsidor.