Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansök om plats för ditt barn i Lovisa stads morgon- och eftermiddagsverksamhet. Ansökningstiden är den 3–22.4.2018.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet erbjuds i första hand till elever i årskurs 1, med förlängd läroplikt samt elever inom särskilt stöd i årskurs 3–6. I andra hand får elever i åk 2 plats i vården. Ansökningen sker via Wilma. Ansökningstiden är  3–22.4.2018.

Läs mera om morgon- och eftermiddagsverksamheten på Lovisa stads webbplats.