Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Bildningsväsendet strävar efter att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet i anslutning till varje lågstadieskola.

Ansökningstiden till morgon- och eftermiddagsverksamhet är 1-14.4.2019. Bildningsnämnden beslutar årligen om verksamhetsställena efter att ansökningstiden gått ut. Beslutet beror på antalet barn som anmälts till verksamheten.

Ansökan och uppsägning

Ansökan, uppsägning och ändringar i klubbtiderna görs alltid skriftligt på Wilma på mellanbladet ansökningar och beslut (Gör en ny ansökan).

I första hand får följande plats:

  • eleverna i årskurs ett
  • eleverna som omfattas av förlängd läroplikt
  • eleverna i årskurs 3–6 som omfattas av särskilt stöd.

I andra hand får följande plats:

  • eleverna i årskurs två.

Uppsägningstiden är en kalendermånad. Om du säger upp din plats, upphör avtalet vid utgången av följande kalendermånad.

Verksamhetsprinciper

Verksamheten är avgiftsbelagd och den inkluderar styrd verksamhet, mellanmål och försäkring.

Avgifterna för verksamheten (pdf).

Verksamheten i klubbarna ordnas i enlighet med stadens Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet (pdf).

Enligt Lovisa stads förvaltningsstadga godkänner bildningsnämnden årsplanen för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet och beslutar om val- och avgiftskriterierna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Utbildningschefen ansvarar för verksamheten. Koordinatorn är ansvarig för de praktiska arrangemangen och skolföreståndarna och rektorerna är närchefer för personalen.

Du kan göra din ansökan på kundterminalen på Lovinfo (adress Mariegatan 12 A). Kundbetjäningen är öppen måndagar till fredagar 9–16, tfn 019 555 555.