Användningen av munskydd rekommenderas fortsättningsvis i Lovisa och Lappträsk

kasvomaski munskydd

Det rekommenderas att munskydd används oberoende av nivån för vaccinationsskyddet av alla 12 år fyllda i Lovisa och Lappträsk, då man vistas inomhus i lokaler där det är svårt att undvika nära kontakter och också i fulla kollektivtrafikfordon. Munskydd rekommenderas fortsättningsvis att användas även i högstadie- och gymnasieskolor. Man avstår helt från rekommendationen att använda munskydd i lågstadieskolor och inom småbarnspedagogiken från och med 1.5.

THL har uppdaterat sin rekommendation om munskydd och betonar individens eget omdöme i användningen av munskydd. Trots att prevalensen av coronavirusfall också i Lovisa och Lappträsk börjat sjunka, är prevalenstalen fortsättningsvis mycket höga och därför råder det tillsvidare i området en omfattande rekommendation att använda munskydd.

Användningen av munskydd rekommenderas dessutom särskilt för dem som

  • söker vård eller test på grund av misstänkt coronavirussmitta
  • har symptom av infektion i andningsvägarna, men som är tvungna att röra sig utanför hemmet
  • känner till att de exponerats för coronaviruset (till exempel smittfall har konstaterats i familjen) och man inte kan undvika närkontakter utanför hemmet.

På grund av patientsäkerheten rekommenderas det att klienter och patienter inom social- och hälsovården samt besökare till avdelningarna fortsättningsvis använder munskydd. Munskyddet hindrar droppar att sprida sig i omgivningen. Genom att använda munskydd skyddar personen sig själv men speciellt övriga från smitta. Munskyddsrekommendationen för grundtrygghetscentralens personal fortsätter även som tidigare.

Munskydd rekommenderas fortsättningsvis att användas även i högstadie- och gymnasieskolor. Man avstår helt från rekommendationen att använda munskydd i lågstadieskolor och inom småbarnspedagogiken från och med 1.5. Om man så önskar får man fortsättningsvis använda munskydd och vid behov får man munskydd från skolan.