Årets idrottare och nytt fastighetsservicebolag i förtroendeorganen vecka 7

Luminen Mannerheiminkatu Raatihuoneen edessä

Stadsstyrelsen, välfärdsnämnden och grundtrygghetsnämnden i Lovisa samlas till möte den andra veckan i februari 2019. På föredragningslistorna hittar vi bland annat valet av årets idrottare samt nya instruktioner för utkomststöd.

Stadsstyrelsen tar på sitt möte måndagen den 11.2 upp bland annat förflyttandet av stadens fastighetsskötsel till Lovisa Fastighetsservice Ab. Det nya bolaget är Lovisa Bostäders dotterbolag. Lovisa bostäder Ab är i sin tur helt i stadens ägo. Enligt beslutsförslaget förflyttas 17 anställda till det nya bolaget. Överflyttandet av verksamheten är en del av stadens organisationsreform. Ärendet går ännu till stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens föredragningslista 11.2.2019

På välfärdsnämndens möte onsdagen den 13.2 väljs årets idrottare, årets aktiv och mottagare av Hilleröd-priset 2018. De belönades namn publiceras på Lovisa stads webbplats. Välfärdsnämnden tar också ställning till stöd av byggande av en frisbeegolfbana i Sävträsk. Förslaget är att staden beviljar Liljendal Idrottsklubben 3 000 euro för projektet.

Välfärdsnämndens föredragningslista 13.2.2019

Grundtrygghetsnämnden behandlar torsdagen den 14.2 nya anvisningar för tillämpning av utkomststöd i Lovisa stad. De förnyade anvisningarna ska vara till större nytta för både anställda och klienter. Grundtrygghetsnämnden tar också ställning till förändringar i Östra Nylands socialjour.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 14.2.2019