Barnfamiljer erbjuds nattvård från och med september

Lovisa stads småbarnspedagogik erbjuder från och med den 1.9.2018 småbarnsomsorg också nattetid för familjer som behöver skiftesvård.

Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik bör kommunerna arrangera småbarnsomsorg även under nätter och helger. I Lovisa finns en efterfrågan för vård dygnet runt, säger t.f. chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff.

– Hittills har behovet av nattvård varit oregelbundet, men jag tror att efterfrågan ökar på lång sikt när informationen om den nya servicen sprids.

Sofia Hoff bedömer att småbarnsomsorg dygnet runt är till hjälp för familjer där föräldrarna arbetar till exempel inom vården, räddnings- eller polisväsendet, restaurangbranschen eller industrin.

– För tillfället erbjuder vi skiftesvård vardagar till klockan 22 och familjerna har gjort egna arrangemang för nätter och veckoslut. Alla har ändå inte möjlighet att anlita mor- och farföräldrar eller barnvakter.

Hur göra om barnet behöver natt- och helgvård

Skiftesvården koncentreras tillsvidare till den tvåspråkiga gruppen Blåbären i Forsby daghem.

– Vi är medvetna om att det geografiska läget inte är optimalt, men i Forsby daghem har vi de bästa omständigheterna för småbarnsomsorg dygnet runt. I våra framtidsplaner finns ett nytt daghem nära Lovisa centrum, dit även skiftesvården skulle kunna koncentreras, berättar Sofia Hoff.

Hoff förklarar att vårdnadshavarna kan önska natt- och veckoslutsvård åt sitt barn genom att meddela det egna daghemmet om barnet redan har en vårdplats. När man ansöker om en ny plats bör man nämna behovet av skiftesvård i blankettens tilläggsuppgifter. Vårdnadshavarna kommer att få information om praktiska detaljer då barnet inleder skiftesvården.

Bildningsnämnden i Lovisa behandlar verksamhetsprinciperna för småbarnsomsorg under nätter och veckoslut på sitt möte den 29.8.2018.