Barnen i fokus för beslutsfattandet

Bland annat språkundervisningen och lekparkerna står på agendan när förtroendeorganen i Lovisa möts den sista veckan i mars 2019. Dessutom behandlas fjolårets bokslut i stadsstyrelsen.

Nämnden för fostran och bildning startar på sitt möte tisdagen den 26.3 planeringen av småbarnspedagogikens lokalhelhet. Bland annat behovet av ett nytt dagis i centrumregionen, Villekulla daghems vattenskadade gårdsbyggnad, konditionskartläggning av daghemmen och uppgörande av barnprognoser kräver att planeringen inleds i år. En branschövergripande arbetsgrupp grundas för att göra upp planen.

Språkundervisningen tidigareläggs

Nämnden för fostran och bildning tar också ställning till frågan om att tidigarelägga undervisningen av de så kallade A1-språken från och med läsåret 2019–2020. Språkundervisningen skulle inledas på ettan istället för på tvåan. Enligt förslaget skulle A1-språken undervisas med en årsveckotimme på årskurs ett, en årsveckotimme på årskurs två samt tre årsveckotimmar på årskurs tre.

Dessutom behandlar nämnden för fostran och bildning timramarna för grund- och gymnasieutbildningen samt fastställer vilka vägar och vägavsnitt som definieras som farliga skolvägar nästa läsår.

Nämnden för fostran och bildning, föredragningslista 26.3

Lekplatserna utvecklas

Det finns ett behov av att koncentrera och utveckla lekplatserna i Lovisa. Genom att avlägsna lekplatser som är i dåligt skick och har en låg användningsgrad kan man fokusera på att utveckla de lekplatser som bevaras. Samtidigt garanterar man att de har en mångsidig och säker utrustning. Näringslivs- och infrastrukturnämnden tar ställning till parkerna på sitt möte onsdagen den 27.3.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden, föredragningslista 27.3

Enligt förslaget ska Fredsbyvägens, Tranparkens och Fredsbyparkens (Matinpuisto) lekplatser i centrum och Ryttargrändens lekplats i Forsby tas bort. Lekplatsen på Ryttaregränden är i dåligt skick. En ny lekplats byggs i Israelsskogen under 2019. Lekutrustningen i Sandraparken tas bort och området byggs till en funktionell park med till exempel frisbeegolfkorgar.

(klicka på bilderna för att förstora dem)

Två möten för styrelsen

Stadsstyrelsen möts på både måndag och onsdag. På måndagen den 25.3 har styrelsen bland annat planläggningsfrågor på agendan.

Delgeneralplanen på det kommande bostadsmässområdet, det vill säga Drottningstranden, behöver uppdateras bland annat för Skärgårdsvägens linjes del. Dessutom har staden i avsikt att köpa en fastighet på Degerbygatan. På tomten finns nu ett egnahemshus men planeras bli en del av ett kvarterområde för våningshus i den nya detaljplanen för busstationsområdet.

Onsdagen den 27.3 behandlar stadsstyrelsen Lovisa stads bokslut för 2018. Mer information om bokslutet blir det tisdagen den 26.3 på stadens webbplats.

Stadsstyrelsen, föredragningslista 25.3

Stadsstyrelsen, föredragningslista 27.3