Beslutet om lokaler för huvudbiblioteket går till december

Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt på sitt möte den 13.11.2017 att återremittera ärendet om ersättande lokaler för huvudbiblioteket till ny behandling.

Styrelsen behandlar frågan nästa gång den 4.12.

Förslaget var att ingå hyreskontrakt med ägaren till en fastighet på Drottninggatan 3. Stadsstyrelsen ansåg att staden bör föra ytterligare förhandlingar om hyreskontraktet med fastighetsägaren.

Huvudbiblioteket i Lovisa måste flytta till ersättande lokaler på grund av problem med inneluften. Staden har under hösten övervägt flera olika alternativ, bland annat den före detta mataffären i Märlax, den andra våningen i Nordeas kontor, polishuset, hamnhuset i Valkom, baracker samt servicehuset Hambergska hemmet, som snart blir tomt.

Inget av de här alternativen var lämpliga till storlek, läge och kondition för att fungera som ett bibliotek i flera års tid.

Våningen på gatunivå i fastigheten på Drottninggatan 3 hyrs för tillfället av en loppmarknad som specialiserat sig på barnkläder. Källarvåningen står tom.

Både Lovisa stad och fastighetsägaren har ända sedan förhandlingarna inleddes strävat efter att hjälpa företagaren att hitta en lämplig ny lokal med stadens eventuella flytt i åtanke. Den nuvarande hyresgästen har en uppsägningstid på tre månader.