Besöksförbud på sjukhusets bäddavdelning från och med 8.8.2022

koronavirus coronavirus

På grund av den besvärliga coronavirussituationen är vi tyvärr tvungna att på nytt införa besöksförbud på sjukhusets bäddavdelning.

Besöksförbudet på sjukhusets bäddavdelning inleds idag och fortsätter en vecka, fram till 15.8.2022. I undantagsfall kan man med vårdpersonalen skilt komma överens om besök, exempelvis om en anhörig får vård i livets slutskede.