Budgeten och museets inträdesavgifter i välfärdsnämnden 9.10.2019

Välfärdsnämnden behandlar på sitt möte 9.10.2019 budgetförslaget för nästa år och ekonomiplanen för åren 2020–2022. Förslaget att införa inträdesavgifter till Lovisa stads museum finns också med på föredragningslistan.

Till välfärdsnämndens ansvarsområde hör bland annat idrottstjänster, ungdomstjänster, kulturtjänster,  museitjänster och bibliotekstjänster. I budgetförslaget föreslås som sparmål bland annat att Tessjö bibliotek och ombudsposten dras in från och med den 1.1.2020, understöd för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet minskas med sammanlagt 10 000 euro och att hyresavtalen med Almska Gården och Forsby ungdomsgård inte förlängs.

Lovisa stads museum slopade inträdesavgifterna till Kommendatshuset 2013. För vuxengrupper som guidas tas ut en guidningsavgift. Förslaget till välfärdsnämnden är att återinföra inträdesavgifterna till Kommendantshuset. Enligt förslaget skulle inträdesavgiften för vuxna vara 5 euro och den nedsatta inträdesavgiften 3 euro. På fredagar skulle inträdet till museet vara avgiftsfritt. Avgifterna för guidningarna skulle också höjas.

Välfärdsnämndens föredragningslista 9.10.2019