Byggbolag bygger om rasat innertak i Harjurinteen koulu

Harjurinteen koulun ruokasalin kattoromahdus taket har kollapsat i matsalen

Byggbolaget Skanska Oy som byggde den nyare delen av Harjurinteen koulu i Lovisa har meddelat att bolaget tar ansvar för incidenten då ett innertak rasade i skolan natten till tisdagen den 20.11.2018.

Skanska Talonrakennus Oy meddelar att bolaget river taket och förverkligar ett nytt innertak enligt en reparationsplan. Lovisa stads byggnadstillsyn övervakar rivningen, dokumenterar åtgärderna och rapporterar åt Miljöministeriets avdelning för byggande samt Olycksutredningscentralen. OUC har tillsvidare inte fattat beslut om att starta en egen utredning.

Tidtabellen för rivning och reparationer klarnar inom ungefär en vecka. Skolans matsal och gymnastiksal är stängda fram till jul. Skolan är en byggarbetsplats, vilket betyder att rätten att röra sig i huset av säkerhetsskäl är tillåtet endast för dem som jobbar med bygget.

Exakta orsaker undersöks

Orsaken till att kring 60 kvadratmeter av innertaket i skolans matsal rasade har inte ännu fastställts, berättar Lovisa stads lokalchef Antti Kinnunen.

– I rivningsskedet torde det klarna om det är frågan om fel i planeringen, i byggandet eller i båda. Informationen kommer att inverka på hur det nya innertaket förverkligas.

Enligt uppgift finns motsvarande takkonstruktioner endast i skolans matsal och i korridorer som ansluter till matsalen. Enligt Antti Kinnunen ska staden ändå granska alla innertak i skolan.

– Eftersom det här är redan det tredje fallet i landet på kort tid bör vi också granska innertaken i alla stadens byggnader för att försäkra oss om att de är trygga. Vi går även igenom de pågående skolbyggenas byggplaner en extra gång och fortsätter att övervaka byggena noggrant.

Det är Polartek Oy som övervakar byggandet av Lovisanejdens högstadium och det tvåspråkiga skolcentreet i Forsby.