Coaching för Lovisaföretag inom servicebranschen en succé

Fem företag inom servicebranschen deltog i maj-juni 2018 i en företagarutbildning som ordnades av Lovisa stad och Lovisa företagare. Både Lovisa stad och företagarna som deltog i utbildningen var väldigt nöjda med helheten.

Målet med coachingen var att förbättra kundservicen så att den som helhet uppfyller kundens krav och förväntningar. Målsättningen var att företagarna efter tre gemensamma kvällar samt individuella träffar med coachen ska uppnå en kunglig service i drottningens stad.

Tre lokala restauranger, en affär och en serviceanordnare deltog i företagarutbildningen. Bland deltagarna fanns boden Lavka och Restaurang Kapellet. Lotta Lackschewitz var coach.

Företagarna berömde utbildningen för möjligheten att knyta nya kontakter och grubbla på gemensamma dilemman. Samtidigt fick företagen genom sparrande individuella mål och konkreta verktyg för att utveckla sin verksamhet.

Lovisa stads utvecklingsdirektör Sten Frondén berättar att företagarutbildningen varit så lyckad att staden planerar att fortsätta med liknande koncept i framtiden.