Dagisarnas klockor stannar i maj

Lovisa stads småbarnspedagogik firar en temavecka med lugn och flexibel verksamhet. Vecka 19 kallas för “veckan då klockorna slutade fungera”.

Våren 2018 tillfrågades vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken i Lovisa om kvaliteten på dagvården. Oroväckande många svarade negativt på frågan om de pedagogiska situationerna upplevs som lugna och stressfria. Chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff beslöt att göra något åt saken.

– Under en temavecka skapar vi i samarbete med städ- och kosttjänsterna en så flexibel och lugn stämning som möjligt, utan att glömma de regler och rutiner som är viktiga för små barn. Alla enheter deltar.

I början av april 2019 ordnades ett så kallat pedagogiskt kafé där lärarna inom småbarnspedagogik tillsammans reflekterade över vad som skapar känsla av brådska i arbetet och med vilka metoder vi kunde minska den här känslan.

– Tillställningen var superb och vi kom fram till att det är små saker och justeringar som ger stor effekt.