Den renoverade ishallen i Lovisa tas i bruk

Grundförbättringen av ishallen i Fredsby idrottspark i Lovisa är på slutrakan. Ishallen tas i bruk den 5.9.2018.

Grundförbättringen är den största större servicen och saneringen som har gjorts i hallen. På utsidan har hallen fått en ny metallfasad. Inomhus har isens underlag målats om och rinken bytts ut till en flexibel rink. Samtidigt har rinkens mått förändrats. Den nya isen är 27 meter bred och 57 meter lång, vilket medförde förändringar också i kylningssystemet.

Funktionärs- och straffbåsen har förnyats och flyttats till den andra sidan av planen i enlighet med Finlands ishockeyförbunds och IIHFs (International Ice Hockey Federation) standarder. Det här har fört med sig små förändringar i publikläktaren. De nya bänkarna för bytesspelare väntas anlända inom kort. Isen upprätthålls av en ny, i somras anskaffad ismaskin.

Gammal servicebyggnad blir nya omklädningsrum

Byggandet av en ny servicebyggnad i ishallens södra ända är fortfarande på hälft. I den nya byggnaden placeras planskötarens lokaler samt garage för ismaskinen och annan serviceutrustning. Byggarbetsplatsen är avgränsad med staket och av säkerhetsskäl är det förbjudet för utomstående att röra sig på området.

När den nya servicebyggnaden är klar konverteras den gamla byggnaden till två omklädningsrum med wc, duschar och ingång i riktning mot fotbollsplanen. Planskötarens rum byggs om till ett litet omklädningsrum. De andra omklädningsrummen genomgår inga förändringar.

Den nya servicebyggnaden är säkrare med tanke på laddning av den eldrivna ismaskinen och den vintertid mycket välanvända parkeringsplatsen.

Lovisa stad budgeterade 400 000 euro för ishallen och den nya servicebyggnaden. Därtill har Regionförvaltningsverket tilldelat projektet 100 000 euro i statsunderstöd för motionsplatsbyggande.