Det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland har inlett sin verksamhet 1.4.2020 i Borgå sjukvårdsområde

Hemsjukhuset erbjuder områdets vuxna befolkning vård på sjukhusnivå hemma, som ett alternativ till avdelningsvård. Hemsjukhusvård utförs hemma hos kunden eller i en annan boplats såsom serviceboende. Hemsjukhusets verksamhetsställen finns på Borgå sjukhus samt vid hälsovårdscentralerna i Lovisa och Sibbo.

Det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland inleder sin verksamhet 1.4.2020 i Borgå sjukvårdsområdet. Hemsjukhuset erbjuder områdets vuxna befolkning vård på sjukhusnivå hemma, som ett alternativ till avdelningsvård.

Hemsjukhusvård utförs hemma hos kunden eller i en annan boplats såsom serviceboende. Hemsjukhusets verksamhetsställen finns på Borgå sjukhus samt vid hälsovårdscentralerna i Lovisa och Sibbo. Hemsjukhuset är öppet varje dag dygnet runt. Man kommer till vården med läkarremiss.

I hemsjukhuset vårdas bland annat infektionspatienter eller andra akut insjuknade patienter, som behöver intravenös medicinering, vätske- eller näringstillförsel. I hemsjukhuset kan man också utföra blodtransfusioner. Hemsjukhuset erbjuder även vård i livets slutskede.

-I praktiken är de största målgrupperna patienter med allvarliga infektioner, såsom lunginflammation och rosfeber,  samt patienter som behöver symptomlindrande vård, främst cancerpatienter, konstaterar överläkare Katariina Borup.

Hemsjukhusverksamheten är kundorienterad

Hemsjukhusverksamheten är mycket kundorienterad då vården sker hemma hos patienten och möjliggör även kortare sjukhusperioder när patientens mående tillåter vård hemma.

-Förutsättningen för en lyckad vård är såklart patientens egen vilja och önskan att bli vårdad hemma. I och med att verksamheten har utvidgats får allt fler östnylänningar möjlighet till detta, berättar Lotte Uutinen, avdelningsskötare vid det regionala hemsjukhuset.

Hemsjukhusprojektet har förberetts från och med våren 2018 i samarbete mellan kommuner-na i Östra Nyland och HUS. För närvarande finns hemsjukhusverksamhet i Lovisa och Borgå. Denna verksamhet överförs nu till HUS då den nya hemsjukhusenheten öppnar.

-Det är fint att projektet har framskridit och vi nu äntligen får börja jobba, säger Borup.

Ytterligare information om verksamheten:

Överläkare Katariina Borup

Avdelningsskötare Lotte Uutinen

e-post: förnamn.efternamn@hus.fi