Enkät för Lovisabor om handelns servicenät

Var handlar Lovisaborna? Hur borde servicen i Lovisa utvecklas? Enkäten genomförs som del av en servicenätutredning om handeln i Lovisa. Utredningens syfte är att ge riktlinjer för utvecklingen av servicenätet för de kommersiella tjänsterna i Lovisa.

Var handlar Lovisaborna? Hur borde servicen i Lovisa utvecklas?

Berätta det för oss så kan du vinna två biobiljetter till Kino Marilyn i Lovisa! Vi lottar ut vinsten till tre personer.

Enkäten genomförs som del av en servicenätutredning om handeln i Lovisa. Utredningens syfte är att ge riktlinjer för utvecklingen av servicenätet för de kommersiella tjänsterna i Lovisa. Genom att svara på enkäten är du med i att utveckla vår stad och planera dess framtid. Syftet är att utreda var och varför Lovisaborna handlar. Enkäten samlar också information om serviceutbudet inom handeln och de behov och önskemål som anknyter till utbudet.

Svaren analyseras konfidentiellt och resultaten presenteras så att enskilda personer inte kan identifieras. Om du vill delta i utlottningen av biobiljetter, lämna dina kontaktuppgifter på enkätens sista sida. Kontaktuppgifterna används bara för utlottningen.

Svara på enkäten senast 10.1.2020.

Länk till enkäten:

på finska https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/560c4524-306f-4d11-bf48-2cb06b012b73?displayId=Fin1895377

på svenska https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/b72ab5e1-0a02-48dd-9a3a-bd4211ebcd3b?displayId=Fin1900067