Esplanaden i Lovisa västra Kymmenedalens kulturvägs kulturlandskap 2019

Esplanaden i Lovisa är den hundra kilometer långa västra Kymmenedalens kulturvägens kulturlandskap 2019. Föreningen Länsi-Kymen kulttuuritieyhdistys gjorde valet bland över tio nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljöer på sitt område.

– Fint att den enhetliga stenhusmiljön och arkitekturen får uppmärksamhet vid sidan av de mer kända miljöerna i Lovisa, till exempel Bruket, neristan och Svartholm, säger Lovisa stads turistsekreterare Lilian Järvinen glatt.

Föreningens val av årets specialresmål 2019 finns även det i Lovisa: Roseborgs järnhandel med sitt lider för reservdelar öppnade för tio år sedan i Strömfors bruk och har vuxit till ett av de tre huvudaktörerna i sin bransch. I dagsläge finns affären i den gamla vattensågsbyggnaden i bruket.

Esplanaden visar upp ett förmöget Lovisa

Esplanadens område i Lovisa planlades efter den stora branden i Lovisa 1857 och bildade ett nytt affärs- och förvaltningscentrum. Området kring torget är ett praktexempel på 1800-talets arkitektur och handelsborgarnas förmögenhet och är därför en värdefull sevärdet, beskriver föreningen området.

Esplanadens detaljplan ritades av tyskfödda arkitekten Ernst Lohrmaan, vars verk kompletterades med en parkplan år 1917 av den högst uppskattade trädgårdsarkitekten av sin tid, Paul Olsson. Esplanadparken utvidgades i början av 1950-talet österut mot bastionerna i linje med Lohrmanns ritningar. Tranbrunnsparken uppkallades efter en fontänskulptur med dansande tranor som finns i parken. Fontänen är skapad av skulptör Jussi Mäntynen.

Två av Esplanadens viktigaste byggnader vid torget ritades av Georg Chiewitz: Rådhuset (1862) och Lovisa kyrka i nygotisk stil (1863–1865 med assistenten Julius Basilieri). Granne med kyrkan är bland annat Bonga slott, Almska gården och Sibelius gamla släktgård.