Fullmäktige fattar beslut om Harjurinteen koulus gamla del

Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt tisdagen den 30.10.2018 att föreslå för stadsfullmäktige, att den gamla delen av Harjurinteen koulu grundrenoveras. Beslutet var enhälligt.

Stadsstyrelsen hörde sakkunnig Tapani Moilanen från Ramboll Oy, företaget som har gjort renoveringsplanen, samt stadens lokalchef Antti Kinnunen i frågan.

– Vi diskuterade frågan länge och grundligt och beslöt enhälligt att föreslå en grundrenovering istället för ett nybygge, berättar styrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén.

Även beslutet att skicka frågan vidare till stadsfullmäktige var enhälligt.

Stadsstyrelsen anser att den ingående grundrenoveringen som presenteras i renoveringsplanen är övertygande. Ramboll och företagets sakkunnig Tapani Moilanen skulle väljas till projektets huvudövervakare.

– Vi har stort förtroende för att övervakningen skulle vara i goda händer, tillägger Heijnsbroek-Wirén.

Den gamla delen av Harjurinteen koulu och Loviisan lukio är byggd i sten på 1950-talet. Byggnaden bör antingen grundrenoveras eller rivas för att ge plats åt ett nybygge. En grundrenovering kostar kring 6 miljoner euro, ett nybygge kring 14 miljoner.