Fullmäktige: Gamla delen av Harjurinteen koulu grundrenoveras

Stadsfullmäktige i Lovisa beslöt att den gamla delen av Harjurinteen koulu och Loviisan lukio grundrenoveras. De äldsta delarna av skolan är byggda på 1950-talet. Grundrenoveringen beräknas kosta cirka sex miljoner euro och ta ungefär två år att genomföra.

Den gamla delen av Harjurinteen koulu är byggd åren 1950 och 1957 och är 5 300 kvadratmeter stor. Enligt en renoveringsplan som har gjorts av Ramboll Oy ska cirka två tredjedelar av byggnadens bjälklag förnyas.

Av bjälklagskonstruktionerna rivs golvbeläggningen, ytplattorna, värmeisoleringen och träkonstruktionerna. Betongytorna som blir kvar rengörs grundligt från alla lim och beläggningar innan de nya konstruktionerna och ytorna installeras. Till grundrenoveringen hör även rivning av en del mellanväggar och scenen i gymnastiksalen.

Klassrummenas golv beläggs med polyuretanmassa, som inte behöver lim. Det här minskar betydligt risken för VOC-utsläpp. Hallarna och korridorerna får keramiska plattor.

Yttertaket i den röda delen förnyas, liksom värmeisoleringen i det översta bjälklaget. Cirka 20 procent av hustekniken bör förnyas, framför allt ventilationsapparaterna. Undervisningslokalerna för huslig ekonomi förnyas i sin helhet.

Samtidigt som huset grundrenoveras förbättras även husets funktionalitet med tanke på hur skolan används nu och i framtiden. Till exempel lärarrummet flyttas till en mer central plats.