Generalshagens skola i Lovisa får nya golv

Generalshagens skolan rakennus kuvattuna ylhäältä päin

De gamla linoleummattorna i Generalshagens skolas klassrum byts ut mot nya mjukningsmedelsfria plastmattor. Arbetet inleds torsdagen den 15.11.2018 och beräknas ta cirka tre månader.

Mattorna är ställvis 30 år gamla och har nått slutet av sin livslängd.

Golven har under gångna årtionden vårdats med den tidens metoder. Metoderna har utvecklats och personalen bytts ut och därför vet vi inte med säkerhet hur golven har skötts för länge sedan, berättar städchef Tuija Niemeläinen. Något fel har inte begåtts, men golven är slitna.

Mattorna, underliggande lim och spackel tas bort och ersätts med nya plastmattor en våning i taget. De nya mattorna är fria från mjukningsmedel. Arbetet börjar i den andra, fortsätter i tredje och avslutas i den första våningen. Arbetet beräknas ta cirka en månad per våning. Kostnaderna för projektet preciseras när arbetet framskrider, men en grov kostnadsberäkning är cirka 150 000 euro.

Eftersom de gamla golvmaterialen innehåller asbest inleds renoveringen med en asbestrivning. Alla möbler och undervisningsmaterial flyttas ut ur klassrummen och byggarbetsplatsen spärras av och avskärmas.

Undervisningen i skolan fortsätter medan golvbytet pågår. Projektet leder till en del specialarrangemang, till exempel får klasserna samsas om utrymmet i de våningar som inte är under arbete. De högljudda byggarbetena görs först efter klockan 15.

Artikeln korrigerad den 16.11.2018 klockan 11.58: Dammandet beror inte på felaktig behandling av linoleum.