Glädjande respons om parkerna i Lovisa

Vi frågade i mobilappen Morjens vad Lovisaborna tycker om stadens parker. Svaren var mycket intressanta och responsen glädjande positiv, säger stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman. Hon har förmedlat feedbacken till de anställda vid parkavdelningen.

Parkavdelningen får beröm för välskötta parker och planteringar.

– Vissa brister och förbättringsbehov som påtalades har vi redan åtgärdat, berättar Bäckman. Vi har till exempel gallrat träd vid Kuckustenen för att förbättra utsikten och putsat dammen i Kapellparken.

Parken är en lugn oas

Det bästa med parker är enligt Lovisaborna lugn, välskötta planteringar, gamla träd, skugga och sittplatser, visar enkäten. Också lekplatser för barn är viktiga. En person tyckte det är särskilt trevligt med olika slags parker, till exempel Kommendantens trädgård och Åsen.

Kapellparken röstades till Lovisabornas favoritpark, med Åsen och Kuckustenen som god tvåa. Även Esplanadparken, Tranparken, Bastionparken, Kommendantens trädgård och Ehrensvärdsstigen fick ett jämnt stöd.

Nya blomarter utlovas

En del av de som svarade på enkäten hoppades på fler sittplatser och tidigare vårstädning, till exempel vid badstränderna. Responsen har förmedlats till gatuavdelningen, som ansvarar för städning, stränder och den största delen av bänkarna.

Sommarblommorna delade åsikterna. Planteringarna fick mycket beröm, men samtidigt önskades fler blomrabatter, mer variation och nya, spännande växtarter.

– Vi försöker variera blommorna något från år till år och prova på nytt, berättar Mona Bäckman, men det är ju lite av en smaksak. Arterna ska vara lättskötta och kostnadseffektiva. Vi förnyar även en del perenner i år och nästa år och då blir det en del nyheter.

Byarna borde uppmärksammas

Bland svaren fanns även önskemålet att grunda och upprätthålla parker i de större byarna. Stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman håller med.

– Växelverkan mellan invånare och staden är viktig när man utvecklar närmiljön i byarna, för de vet vad de har för behov. Närmiljön inverkar mycket på trivseln, det är den man ser på dagligen.

Om man ska utveckla ett parkområde i en by borde man välja ett område att fokusera på.

– Att sprida ut planteringar här och där blir inte bra, konstaterar Bäckman.

Inget stort sker ändå över en natt. När man utvecklar ett område ska man räkna med att processen från idé till färdig park tar flera år när det görs grundligt och väl.

Lovisa stad bad om åsikter om stadens parker i mobilapplikationen Morjens Loviisa-Lovisa försommaren 2018. Drygt 80 personer svarade på enkäten.