Gratis preventivmedel för under 25-åriga i Lovisa och Lappträsk

Lovisa stad erbjuder avgiftsfria preventivmedel för under 25-åringar från och med början av februari 2019. Verksamheten inleds med en “walk in”-mottagning den 1.2, då man kan besöka preventivrådgivningen utan tidsbeställning.

Syftet är att minska antalet aborter och icke-önskade graviditeter. Dessutom vill man reducera förekomsten av könssjukdomar och öka sexualhälsan bland unga.

Det räcker ändå inte att endast dela ut preventivmedel. Därför satsar man också på kvaliteten och tillgängligheten av sexualrådgivning för unga. Genom att dela ut gratis preventivmedel når sexualrådgivningen ut även till unga åldersgrupper.

Verksamheten inleds med en så kallad “walk in” -mottagning vid sexualrådgivningen. Den 1.2 klockan 8–15.30 har man möjlighet att tala med rådgivningens proffs utan tidsbeställning.

Gäller alla preventivmedel

Avgiftsfri prevention omfattar alla preventivmedel, det vill säga p-piller, p-plåster, p-ringar, spiraler, p-stavar och kondomer enligt det utbud som är i användning. Preventivformen väljs alltid tillsammans med den unga. Även efterhandspreventionen är avgiftsfri.

Behovet av hormonell prevention bedöms alltid av en yrkesutbildad person inom hälsovården. Den unga kan kontakta skolhälsovårdaren i sin skola eller på sin studieplats eller vända sig till preventionsrådgivningen. Den fortsatta uppföljningen sker på preventivrådgivningen.

Gratis preventivmedel åt unga och unga vuxna kostar Lovisa stad uppskattningsvis 50 000 euro om året. Kostnadsbedömningen har gjorts på basis av andra kommuners kostnader för motsvarande service. De egentliga kostnaderna och inbesparingarna klarnar på lång sikt.

Fullmäktigemotion och rekommendationer bakom beslutet

I Social- och hälsovårdsministeriets samt Institutet för hälsa och välfärds gemensamma anvisning för sexualhälsa ”Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma vuosille 2014–2020” rekommenderas att kommunerna erbjuder utan avgift personer under 20 år den prevention som de väljer. Både Befolkningsförbundet och Barnmorskeförbundet rekommenderar gratis prevention för personer under 25 år.

I många kommuner erbjuder man i själva verket avgiftsfri prevention för personer under 20 år eller i allt ökande grad för personer under 25 år, bland annat i Helsingfors, Vanda, Åbo, Rovaniemi, Nokia, Borgå, Sibbo och Askola. I Lovisa lämnades i januari 2018 en fullmäktigemotion om avgiftsfria preventivmedel för personer under 25.