Hälsningar från Nylands jourhjälp

Ring Jourhjälpen tfn 116 117 innan du tar dig till jouren på Borgå sjukhus.

Borgå sjukvårdsområde har använt Jourhjälp 116 117-telefonservicen under ett halvt års tid. Jourhjälpen erbjuder hälsorådgivning och bedömning av vårdbehov. Tjänsten är fokuserad på jourärenden och är öppen dygnet runt. Om du insjuknar, ska du ringa Jourhjälpen innan du söker dig till Borgå sjukhus.

Läs mera om jourverksamheten