Hatets färger – ny utställning om inbördeskriget i Lovisanejden

I Kommendantshuset får du leva dig in i de mörka händelser som ägde rum i Lovisanejden för hundra år sedan då inbördeskrig pågick. Utställningen Hatets färger tar upp händelserna vårvintern 1918 och de människoöden som drabbades av konflikten.

Utställningen öppnar tisdagen den 6.2, på årsdagen av slaget vid bastionerna Ungern och Rosen, som blev startskottet för den röda tiden i Lovisa.

Det finska inbördeskriget var ett krig med specifika lokala drag, säger museiintendent Ulrika Rosendahl som varit med och förverkligat utställningen.

– Därför finns det också skäl att granska inbördeskriget ur ett lokalt perspektiv. Kriget drabbade hela bygden och lämnade djupa spår.

Museet har i sina samlingar föremål som härstammar från inbördeskriget.

– Redan på 1930-talet fick museet donationer med till exempel uniformer och utrustning som hade tagits av stupade soldater, säger museiassistent Carina Nygård som ansvarat för arbetet med utställningens föremål.

I Kommendantshusets utställning får du också lära känna den civila sidan av inbördeskriget. På museet gläder man sig åt att många privatpersoner generöst har lånat ut egna minnesföremål och dokument.

– Det ger helt nya dimensioner åt utställningen och hjälper oss att hitta en förståelse för inbördeskrigets händelser, säger Ulrika Rosendahl. Till exempel finns Hardomförfattaren Josefina Bengts brevväxling och skyddskåristen Arvo Johannes Aaltos illustrerade dagböcker med på utställningen.

Lovisanejden var en betydelsefull plats också ur hela krigets perspektiv. Hamnen och järnvägsförbindelsen till Lahtis gjorde staden strategiskt viktig. Därför landsteg tyska trupper i Lovisa i april 1918. I Abborfors, som numera utgör Lovisas östra gräns, upprätthölls krigets sista stridsfront. Här kapitulerade de sista rödgardisterna den 5 maj 1918.

Utställning: Hatets färger
Inbördeskriget 1918 i Lovisanejden
6.2.–3.6.2018

Kommendantshuset, Lovisa stads museum
Parkgatan 2, Lovisa
Tfn 044 450 5009
öppet ti-fre, sö 12-16