I beslutsorganen denna vecka: Lovisa Camping kan få stockbastu

Kaupungin lippu Raatihuoneen tornissa Stadsfkagga i rådhustornet

Under den sista veckan i april 2019 behandlar beslutsfattarna i Lovisa bland annat byggandet av en bastu på campingområdet och renoveringen av Socis.

På grund av påskhelgen samlas stadsstyrelsen undantagsvis tisdagen den 23.4. På föredragningslistan denna gång har styrelsen till exempel grundtrygghetscentralens organisationsreform.

Stadsstyrelsen 23.4.2019

Ett av de mest intressanta ärendena på näringslivs- och infrastrukturnämndens möteslista är godkännande av huvudritningarna och kostnadsberäkningen för renoveringen av Societetshuset, det vill säga det förra huvudbiblioteket. Stadsfullmäktige godkände projektplanen den 20.3.2019. Nu har Arkkitehtikuvio Oy som ansvarar för projektets arkitektplanering gjort de slutliga planerna.

Under samma nämndmöte diskuteras även ett förslag i form av en fullmäktigemotion om att bygga en bastu på Lovisa Camping. Bastun i servicebyggnaden på området var i dåligt skick och revs och i fjol fanns ingen möjlighet till bastubad på lägerområdet.

I detaljplanen finns två platser där bastun kunde placeras. Den första platsen är bättre med tanke på översvämningsrisken på det låglänta området, men den ligger långt från stranden och nära bilvägen på området. Den andra tänkbara placeringen är nära en ingrävd vik vid stranden, men där kan man inte höja byggnaden så att den uppfyller kraven på översvämningsskydd. Där kan bastun inte ha konstruktioner som ett högt vattenstånd kan skada och borde därför ha stockväggar och brädgolv. Tyvärr blir bastun inte färdig före hösten 2019.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden 25.4.2019

Även nämnden för fostran och bildning möts den här veckan. Nämnden följer bland annat upp hur budgeten förverkligas inom sina ansvarsområden.

Nämnden för fostran och bildning 24.4.2019

Nämnden för fostran och bildnings finskspråkiga utbildningssektion bekantar sig under sitt möte den 25.4 med de lokallösningar som planeras för Harjurinteen koulus gamla del i samband med saneringen av byggnaden. Till exempel personalrummet ska flyttas till en mer central del av skolan.

Nämnden för fostran och bildnings finskspråkiga utbildningssektion 25.4.2019 (på finska)