Isnäs skolcentrums utrymmen planeras omsorgsfullt

Det finns planer på att utveckla Isnäs skolcentrums utrymmen under åren 2025–26. Projektplaneringsgruppen har kartlagt de olika parternas behov och förslagen om lokalerna håller på att preciseras. Till Isnäs skolcentrum hör Isnäs skola, Isnäsin koulu och ett tvåspråkigt daghem.

Skolcentrumets behov

För tillfället fungerar Isnäs skola i en paviljong som togs i användning 2022, Isnäsin koulu i en träbyggnad från början av 1900-talet och daghemmet i baracker som uppförts på skolans gård. Skolornas matsal och en del undervisningsutrymmen finns i en separat byggnad i vilken omfattande reparationsbehov har konstaterats.

Byggnadsarkitekt Kari O. Laine och chefen för småbarnspedagogiken Sofia Hoff besökte skolcentrumets lokaler i november:

– Skolcentrumet behöver ett distributionskök, dit matleveranser och övriga leveranser kan hämtas på ett tryggt sätt. Eleverna behöver lokaler för att äta i. Daghemmets barn kan inte tvingas klä på sig och gå ut på vägen till matsalen, så lunchen ska kunna hämtas till dem från distributionsköket året runt. Daghemmets frukost och mellanmål tillreds i daghemmets egna lokaler, räknar Hoff upp.

Generellt sätt har det konstaterats att placeringen av båda skolorna under samma tak är den förnuftigaste lösningen. Dessutom har det framförts önskemål om att barnens anländande till skolcentrumet skulle göras säkrare.

– Visst är det här ett litet pussel, men vi är inte här enbart för att lösa problem. Slutmålet är ett på många sätt mer funktionellt och trivsamt skolcentrum, konstaterar Sofia Hoff. 

Projektarbetsgruppens förslag

– Omfattande utredningar visar att trots att hela anslaget skulle användas på iståndsättning av matsalsbyggnaden, skulle slutresultatet tyvärr ändå inte motsvara de nuvarande behoven. Således överväger projektarbetsgruppen att byggnaden rivs. Daghemmet kunde flytta till paviljongen och skolorna kunde då tillsammans använda lokalerna i den gamla träbyggnaden och nya tilläggslokaler, vilkas optimala utplacering på tomten ännu övervägs, konstaterar utbildningschef Timo Tenhunen, ordförande för projektarbetsgruppen.

Innan projektplanen färdigställs kommer vi ännu att se över alla detaljer tillsammans med personalen.

– Barnen och de övriga invånarna i Isnäs lyckades nyligen med gemensamma krafter rädda skogen bredvid skolcentrumet. Även annars har skolcentrumets språkgränsövergripande samarbete samlat lovord även ytterom Lovisa. Nu planerar vi tillsammans och omsorgsfullt så fungerande lokallösningar som möjligt, konstaterar Tenhunen avslutningsvis.

Det föreslagna anslagen för utvecklingen av lokalerna i skolcentret åren 2025–2026 uppgår till 600 000 euro.  Investeringsplanen behandlas av stadsfullmäktige i december 2023.